Lập hóa đơn cho hàng hoá tiêu dùng nội bộ

Hàng hoá tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng trả thay lương, thưởng...lập hoá đơn như thế nào?

  Nội dung này được Văn phòng Luật sư Nam Hà Nội - HSLAWS tư vấn như sau:

  • Hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ là hàng hoá, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng cho tiêu dùng của cơ sở kinh doanh, không bao gồm hàng hoá, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của cơ sở.

   Như vậy, Khi xuất hàng hoá để sử dụng cho tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng trả thay lương, thưởng đơn vị lập hoá đơn như hàng hoá bán thông thường, giá tính thuế căn cứ vào giá bán sản phẩm cùng loại hoặc tương đương trên thị trường


  Nguồn:

  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn