Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:23/02/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hồng Mai, hiện tôi đang theo học một lớp nghiệp vụ kiểm toán tại Tp Hồ Chí Minh. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Lập, phê duyệt và gửi Đề cương khảo sát Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước được quy định quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   a) Lập Đề cương khảo sát

   Đề cương khảo sát gồm các nội dung chủ yếu sau:

   - Căn cứ và yêu cầu khảo sát.

   - Thông tin cơ bản cần thu thập của Chương trình.

   - Các tài liệu, hồ sơ khác cần thu thập liên quan đến Chương trình.

   - Phương thức tổ chức khảo sát.

   - Đơn vị được khảo sát chi tiết.

   - Thời gian, nhân sự thực hiện.

   - Yêu cầu đánh giá và phân tích thông tin thu thập được.

   b) Phê duyệt đề cương khảo sát

   Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán phê duyệt Đề cương khảo sát trước khi gửi đơn vị được khảo sát và triển khai thực hiện khảo sát.

   c) Gửi Đề cương khảo sát

   Đề cương khảo sát được gửi cho đơn vị được khảo sát kèm theo Công văn gửi Đề cương khảo sát trước khi thực hiện các thủ tục khảo sát, thu thập thông tin tại đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn