Lập, quản lý hồ sơ tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:10/03/2020

Hiện đang công tác trong ngành kiểm sát. Vì yêu cầu công việc tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Thắc mắc có nội dung: Việc lập, quản lý hồ sơ tài sản công của Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 12 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, có quy định về lập, quản lý hồ sơ tài sản công của Kiểm toán nhà nước như sau:

   - Tài sản giao cho các đơn vị quản lý, sử dụng phải lập, quản lý hồ sơ theo Điều 37 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Điều 129 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

   - Văn phòng Kiểm toán nhà nước lập, quản lý hồ sơ tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô và tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản trở lên, đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công theo quy định và lập hồ sơ báo cáo kê khai định kỳ theo Điều 128 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn