Ngày bắt đầu để tính kỳ kế toán theo năm là ngày nào?

Ngày hỏi:18/11/2020

Tôi là Phạm Long, làm việc tại Công ty Hoàng Nhật Long kinh doanh quần áo, cho tôi hỏi, nếu đơn vị tính kỳ kế toán theo năm thì ngày nào là ngày bắt đầu để tính kỳ kế toán đó?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1a Điều 12 Luật kế toán 2015 quy định như sau:

   - Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

   + Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế.

   Như vậy, đơn vị khi xác định kỳ kế toán năm thì ngày bắt đầu theo quy định trên là tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn