Ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn không trùng nhau thì kê khai thuế thế nào?

Ngày hỏi:24/12/2019

Trường hợp ngày ký hóa đơn điện tử khác ngày lập hóa đơn điện tử thì bên nhận hóa đơn kê khai thuế, ghi nhận chi phí theo ngày lập hay ngày ký hóa đơn điện tử?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định:

   1. Nội dung của hóa đơn điện tử:
   ...
   e) Thời điểm lập hóa đơn điện tử

   Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

   Về nguyên tắc thì thời điểm lập hóa đơn điện tử được xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử. Hay nói cách khác là ngày lập và ngày ký hóa đơn điện tử phải đồng nhất với nhau.

   Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có địa phương cho phép ngày lập và ngày ký hóa đơn khác nhau, theo đó khi thời điểm ký và thời điểm lập hóa đơn khác nhau thì người nhận hóa đơn căn cứ vào ngày ký điện tử để kê khai thuế.

   Như vậy, trường hợp của bạn cần liên hệ cơ quan thuế nơi đã đăng ký thuế để được hướng chi tiết hơn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn