Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán

Ngày hỏi:23/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Hữu Bằng, hiện tôi đang làm việc tại một công ty xây dựng, có thắc mắc sau tôi mong sớm nhận phản hồi từ Ban biên tập, cụ thể: Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nghĩa vụ của đơn vị được kiểm toán trong hoạt động khiếu nại kiểm toán quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Khiếu nại đến đúng người có thẩm quyền giải quyết;

   - Trung thực sự việc, đưa ra chứng cứ chứng minh tính đúng đắn, hợp lý của việc khiếu nại; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc khiếu nại; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khiếu nại và việc cung cấp thông tin, tài liệu đó;

   - Trong thời gian khiếu nại, đơn vị được kiểm toán vẫn phải thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm toán trong báo cáo kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Kiểm toán nhà nước, trừ trường hợp kết luận, kiến nghị đó bị tạm đình chỉ thi hành theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn