Người mua hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm gì sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế?

Ngày hỏi:05/08/2021

Xin được hỏi, sắp tới đây người mua hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm gì sử dụng hóa đơn, chứng từ thuế?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 56 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/07/2022) quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trong đó:

   Trách nhiệm của người mua hàng hóa, dịch vụ

   1. Yêu cầu người bán lập và giao hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

   2. Cung cấp chính xác thông tin cần thiết để người bán lập hóa đơn.

   3. Ký các liên hóa đơn đã ghi đầy đủ nội dung trong trường hợp các bên có thỏa thuận về việc người mua ký trên hóa đơn.

   4. Sử dụng hóa đơn đúng mục đích.

   5. Cung cấp thông tin trên hóa đơn cho các cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, trường hợp sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế đặt in thì phải cung cấp hóa đơn bản gốc, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện quy định về việc tra cứu, cung cấp, sử dụng thông tin hóa đơn điện tử.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:




  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn