Nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương

Ngày hỏi:17/08/2021

Xin được hỏi, nguồn tài chính của Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 6 Nghị định 78/2021/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/09/2021) quy định về nguồn tài chính Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương như sau:

   - Hỗ trợ, tài trợ, đóng góp tự nguyện, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài. Các khoản đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện cho Quỹ phòng, chống thiên tai trung ương của các tổ chức, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

   - Điều tiết từ Quỹ cấp tỉnh theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   - Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

   - Các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

   - Tồn dư Quỹ trung ương năm trước được chuyển sang năm sau.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn