Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/11/2016

Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập được quy định như thế nào? Và được quy định cụ thể ở đâu? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi tên là Trần Thu Hiền (hien***@gmail.com, 24 tuổi). Hiện tôi đang làm việc cho một công ty kiểm toán ở TP. HCM. Tôi muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp: hoạt động kiểm toán độc lập phải dựa trên nguyên tắc nào? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập đã được quy định cụ thể tại Điều 4 Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập.

   Theo đó, nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập được quy định như sau:

   1. Tuân thủ pháp luật, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

   2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp và kết quả kiểm toán.

   3. Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp kiểm toán.

   4. Bảo đảm tính độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ, lợi ích và tính trung thực, đúng pháp luật, khách quan của hoạt động kiểm toán độc lập.

   5. Bảo mật các thông tin của đơn vị được kiểm toán, trừ trường hợp đơn vị được kiểm toán đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về nguyên tắc hoạt động kiểm toán độc lập. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn