Nguyên tắc làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:14/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về cơ quan Kiểm toán nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì nguyên tắc làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 2 Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định nguyên tắc làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia như sau:

   - KTNN CNIa làm việc theo chế độ Thủ trưởng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành thống nhất, thông suốt của Kiểm toán trưởng đối với các lĩnh vực công tác của KTNN CNIa; mọi hoạt động của KTNN CNIa đều phải tuân theo quy định của pháp luật, của Kiểm toán nhà nước (KTNN) và của KTNN CNIa.

   - Phân công, phân cấp rõ ràng, đề cao trách nhiệm và phát huy tính chủ động, sáng tạo của các phòng, cá nhân. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ giao một phòng thực hiện, trường hợp công việc liên quan đến nhiều phòng thì giao một phòng chủ trì và chịu trách nhiệm. Công việc được giao cho phòng nào thì Trưởng phòng đó phải chịu trách nhiệm chính về công việc được giao.

   - Công chức, người lao động giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công; tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác, Quy chế làm việc của KTNN, của KTNN CNIa, trừ trường hợp đột xuất hoặc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của lãnh đạo KTNN.

   - Bảo đảm phát huy năng lực của công chức, người lao động, đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

   - Bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động của KTNN CNIa và của KTNN.

   Trên đây là quy định về nguyên tắc làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn