Nguyên tắc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:09/03/2020

Ban biên tập vui lòng cung cấp giúp tôi: Quy định về nguyên tắc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nguyên tắc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 3 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công phải đảm bảo quy định của pháp luật về tài chính, tài sản công và phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu công tác của Kiểm toán nhà nước.

   - Phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng đơn vị và trách nhiệm phối hợp giữa các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

   - Tài sản công được trang bị phải sử dụng đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo hiệu quả, chống lãng phí. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được thực hiện công khai, minh bạch.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn