Nhiệm vụ của Phó trưởng Đoàn kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:08/07/2019

Tôi đang nghiên cứu về họat động kiểm toán nhà nuớc. Vậy, Ban biên tập cho tôi hỏi Phó trưởng Đoàn kiểm toán nhà nước có nhiệm vụ gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Quyết định 01/2016/QĐ-KTNN Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước, trách nhiệm của Phó trưởng đoàn kiểm toán nhà nước được quy định như sau:

   “Chấp hành kỷ luật công tác của Đoàn kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước.”

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn