Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước

Ngày hỏi:23/04/2019

Tìm hiểu về quy chế tổ chức thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi từ Ban biên tập. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thi Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước được quy định tại Điều 15 Quyết định 1829/QĐ-KTNN năm 2017 về Quy chế thi, cấp Chứng chỉ Kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   Hội đồng thi có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

   - Xây dựng nội dung, yêu cầu môn thi quy định tại Điều 8 của Quy chế này trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

   - Lập kế hoạch thi trình Tổng Kiểm toán nhà nước phê duyệt;

   - Tổ chức hướng dẫn ôn tập cho các thí sinh dự thi;

   - Tiếp nhận hồ sơ và xét duyệt danh sách những người đủ điều kiện dự thi theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này;

   - Tổ chức ra đề thi, lựa chọn đề thi, đáp án môn thi đảm bảo bảo mật theo quy định của pháp luật;

   - Xây dựng và công bố nội quy phòng thi;

   - Tổ chức đánh mã phách, rọc phách, quản lý mã phách, giao bài thi cho Trưởng Ban chấm thi để chấm thi;

   - Tổ chức chấm thi, xét duyệt kết quả và ban hành quyết định công nhận kết quả thi;

   - Tổ chức chấm phúc khảo kết quả bài thi nếu có yêu cầu.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn