Những trường hợp không phải xuất hóa đơn bán hàng năm 2020

Ngày hỏi:09/03/2020

Chào chuyên viên, tôi muốn hỏi từ năm 2020 thì phải cần xuất hóa đơn bán hàng trong những trường hợp nào? Mong nhân được sự phản hồi của chuyên viên. Xin cảm ơn. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC (Hết hiệu lực ngày 31/10/2020) thì bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn được quy định như sau:

   Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.

   Tuy không phải lập hóa đơn nhưng người bán cần phải lập Bảng kê bán lẻ hành hóa, dịch vụ.

   Tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC thì nguyên tắc lập hóa đơn được quy định như sau:

   Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

   Do đó trong trường hợp bán hành hóa, cung ứng dịch vự từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn thì vẫn phải lập hóa đơn.

   Tuy nhiên từ ngày 01/11/2020 thì tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Khoản 1 Điều 4 Nghị định 119/2018/NĐ-CP được quy định như sau:

   Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán (trừ hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định này) phải lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu mà cơ quan thuế quy định và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

   Trường hợp khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có sử dụng máy tính tiền thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

   Do đó, từ nay đến ngày 31/10/2020 thì chỉ duy nhất 01 trường hợp không phải lập hóa đơn đó là tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần bán hàng hóa, cung cấp dich vụ, trừ trường hợp người mua yêu cầu. Từ ngày 01/11/2020 trở đi, thì mọi trường hợp bán hàng, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn điện tử và giao cho người mua, không phân biệt giá trị từng lần bán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn