Nội dung của quyết định kiểm toán

Ngày hỏi:07/12/2020

Dạ cho em hỏi theo quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước thì quy định thế nào về nội dung của quyết định kiểm toán?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 12 Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 02/2020/QĐ-KTNN thì nội dung của quyết định kiểm toán thực hiện theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán nhà nước, cụ thể như sau:

   - Căn cứ pháp lý để thực hiện kiểm toán;

   - Đơn vị được kiểm toán;

   - Mục tiêu, nội dung, phạm vi kiểm toán;

   - Địa điểm kiểm toán, thời hạn kiểm toán;

   - Trưởng đoàn và các thành viên của Đoàn kiểm toán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn