Nội dung không bắt buộc ghi trên hóa đơn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập

Ngày hỏi:07/03/2019

Tìm hiểu quy định về việc lập hóa đơn bán hàng háo, cung ứng dịch vụ. Tôi có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Nội dung không bắt buộc ghi trên hóa đơn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập gồm những nội dung nào? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung không bắt buộc ghi trên hóa đơn hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đã lập Khoản 2 Điều 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   - Ngoài nội dung bắt buộc theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, tổ chức kinh doanh có thể tạo thêm các thông tin khác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, kể cả tạo lô-gô, hình ảnh trang trí hoặc quảng cáo.

   - Các thông tin tạo thêm phải đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành, không che khuất, làm mờ các nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hóa đơn bán hàng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn