Nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện kiểm toán bao gồm những nội dung nào?

Ngày hỏi:23/07/2018

Nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện kiểm toán bao gồm những nội dung nào? Chào Ban biên tập, tôi là Thành Linh, tìm hiểu quy định của pháp luật về Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp, cụ thể là: Nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện kiểm toán bao gồm những nội dung nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Mong sớm nhận được phản hồi. Chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện kiểm toán bao gồm những nội dung quy định tại Điều 6 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Kiểm soát KHKT chi tiết

   - Kiểm soát hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của KTV

   - Kiểm soát thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN; quy định về đạo đức nghề nghiệp của KTV và các quy định liên quan khác.

   -Kiểm soát biên bản kiểm toán

   - Kiểm soát về thể thức, nội dung ghi chép, trình tự, thủ tục và thời gian lập các tài liệu khác của Tổ kiểm toán (các báo cáo tiến độ, báo cáo đột xuất; biên bản họp Tổ kiểm toán, tờ trình xin ý kiến chỉ đạo của Tổ kiểm toán, Biên bản họp thông qua kết quả kiểm toán,...).

   - Kiểm soát việc phân loại, sắp xếp hồ sơ kiểm toán chi tiết của Tổ kiểm toán trước khi đưa vào lưu trữ.

   - Kiểm soát trình tự, thủ tục Điều chỉnh KHKT chi tiết (nếu có); kiểm soát việc tổ chức thực hiện KHKT chi tiết của các Tổ kiểm toán, kế hoạch kiểm tra, đối chiếu với các đối tượng liên quan đến hoạt động kiểm toán (nếu có);

   - Kiểm soát việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Tổ trưởng Tổ kiểm toán với Trưởng Đoàn KTNN.

   - Kiểm soát trình tự, thủ tục Điều chỉnh KHKT của cuộc kiểm toán (nếu có); kiểm soát việc tổ chức thực hiện KHKT của cuộc kiểm toán.

   - Kiểm soát việc quản lý, Điều hành, kiểm soát của Tổ trưởng Tổ kiểm toán (thể hiện trên tài liệu làm việc của KTV và của Tổ kiểm toán).

   - Kiểm soát việc quản lý, Điều hành, kiểm soát chất lượng kiểm toán của Trưởng Đoàn KTNN (thể hiện trên Nhật ký công tác của Trưởng Đoàn KTNN và các tài liệu làm việc của KTV, của Tổ kiểm toán, của Đoàn KTNN).

   - Kiểm soát tính thống nhất, nhất quán trong việc xử lý các phát hiện kiểm toán giữa các Tổ kiểm toán, giữa các đơn vị được kiểm toán.

   - Kiểm soát việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Trưởng Đoàn KTNN với Kiểm toán trưởng.

   - Kiểm soát việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất của Kiểm toán trưởng với Lãnh đạo KTNN; việc quản lý, Điều hành hoạt động của cuộc kiểm toán, ghi chép Nhật ký công tác của Kiểm toán trưởng.

   - Đánh giá việc tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện kiểm toán của Kiểm toán trưởng.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về nội dung kiểm soát chất lượng giai đoạn thực hiện kiểm toán. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016 .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn