Nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:09/03/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định thì phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước gồm các nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công của Kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 4 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, cụ thể như sau:

   - Quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công.

   - Quyết định thuê tài sản, dịch vụ phục vụ hoạt động của Kiểm toán nhà nước.

   - Quyết định thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công.

   - Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại.

   - Quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn