Nội dung sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước

Ngày hỏi:06/03/2019

Chào Ban biên tập, tôi là Quang Thành, đang công tác trong một cơ quan nhà nước có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước bao gồm những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Nội dung sử dụng kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước quy định tại Điều 4 Quyết định 653/QĐ-KTNN năm 2010 ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   Kinh phí quản lý hành chính tiết kiệm được của Kiểm toán Nhà nước được sử dụng theo các nội dung với thứ tự ưu tiên như sau:

   - Trả thu nhập tăng thêm;

   - Chi khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích;

   - Chi cho các hoạt động phúc lợi;

   - Chi trợ cấp khó khăn đột xuất;

   - Chi thêm cho người lao động khi thực hiện tinh giản biên chế;

   - Trích lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn