Nội dung thanh lý, tiêu hủy tài sản công và xử lý tài sản công của Kiểm toán nhà nước trong khi bị mất, bị hủy hoại

Ngày hỏi:09/03/2020

Liên quan đến việc xử lý tài sản công của đơn vị kiểm toán. Ban biên tập cho hỏi: Nội dung thanh lý, tiêu hủy tài sản công và xử lý tài sản công của Kiểm toán nhà nước trong khi bị mất, bị hủy hoại được quy định ra sao? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung thanh lý, tiêu hủy tài sản công và xử lý tài sản công của Kiểm toán nhà nước trong khi bị mất, bị hủy hoại
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 2 Điều 9 Quyết định 1930/QĐ-KTNN năm 2019, có quy định về nội dung thanh lý, tiêu hủy tài sản công và xử lý tài sản công của Kiểm toán nhà nước trong khi bị mất, bị hủy hoại như sau:

   Bán tài sản công:

   - Tài sản công được bán theo quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

   - Trình tự, thủ tục bán tài sản và xử lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 23, 24, 25, 26, 27 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

   - Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm tổ chức bán tài sản công theo quy định của pháp luật.

   Thanh lý tài sản công:

   - Tài sản công được thanh lý theo quy định tại Điều 45 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

   - Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 29, 30, 31 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

   - Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm tổ chức bán thanh lý tài sản công theo quy định của pháp luật.

   Tiêu hủy tài sản công:

   - Tài sản công bị tiêu hủy được quy định tại Điều 46 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

   - Trình tự, thủ tục tiêu hủy tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 33, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP;

   - Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công có trách nhiệm tổ chức tiêu hủy tài sản công theo quy định của pháp luật.

   Xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại:

   - Trường hợp tài sản công bị mất, bị hủy hoại được xử lý theo Điều 47 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

   - Trình tự, thủ tục xử lý tài sản công thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn