Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn phải có các nội dung nào?

Ngày hỏi:16/02/2019

Ban biên tập có nhận được thắc mắc của bạn Nguyễn Đức Minh, vừa tốt nghiệp ngành kế toán của trường Cao đẳng tại Hà Nội. Có thắc mắc sau tôi mong nhận phản hồi. Cụ thể: Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn phải có các nội dung nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn phải có các nội dung quy định tại Khoản 5 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm:

   - Tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số... đến số...)),

   - Tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in),

   - Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in),

   - Tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn