Nội dung văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có những nội dung gì?

Ngày hỏi:07/03/2019

Đang công tác trong một danh nghiệp chuyên cung cấp vật liệu xây dựng. Có thắc mắc sau tôi mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Thắc mắc có nội dung sau: Nội dung văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có những nội dung gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung văn bản ủy nhiệm lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có những nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể như sau:

   Nội dung văn bản ủy nhiệm phải ghi đầy đủ các thông tin về hóa đơn ủy nhiệm (hình thức hóa đơn, loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn và số lượng hóa đơn (từ số... đến số...));

   - Mục đích ủy nhiệm;

   - Thời hạn ủy nhiệm;

   - Phương thức giao nhận hoặc phương thức cài đặt hóa đơn ủy nhiệm (nếu là hóa đơn tự in hoặc hóa đơn điện tử);

   - Phương thức thanh toán hóa đơn ủy nhiệm.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn