Phạm vi uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán

Ngày hỏi:27/01/2018

Phạm vi uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Khánh Phi, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về ủy thác và thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị, doanh nghiệp. Nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là phạm vi uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phạm vi uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
   (ảnh minh họa)
  • Phạm vi uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán được quy định tại Điều 18 Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN về Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán do Kiểm toán nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Kiểm toán nhà nước được uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức (trừ các cơ quan, tổ chức thuộc Khoản 2 Điều này):

   + Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

   + Đơn vị sự nghiệp công lập.

   + Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí ODA, NGO (khi có yêu cầu).

   + Hội, liên hiệp hội, tổng hội và các tổ chức khác được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động.

   + Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, doanh nghiệp có góp vốn của nhà nước từ 50% vốn điều lệ trở xuống; doanh nghiệp quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

   + Các đơn vị nhận trợ giá, trợ cấp của Nhà nước, đơn vị có nợ vay được Nhà nước bảo lãnh.

   + Các cơ quan, tổ chức khác do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

   - Kiểm toán nhà nước không ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán các cơ quan, tổ chức sau:

   + Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan khác của trung ương.

   + Cơ quan được giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước các cấp.

   + Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, cơ quan khác của địa phương.

   + Đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

   + Đơn vị quản lý quỹ dự trữ của Nhà nước, quỹ dự trữ của các ngành, các cấp, quỹ tài chính khác của Nhà nước.

   + Tổ chức quản lý tài sản quốc gia.

   + Tổ chức chính trị.

   + Các cơ quan, tổ chức sử dụng, quản lý tài chính công, tài sản công thuộc bí mật nhà nước.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về phạm vi uỷ thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này, bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 09/2017/QĐ-KTNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn