Phạm vi và nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày hỏi:16/04/2018

Phạm vi và nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên là Quang Hùng, tôi sinh sống và làm việc tại TPHCM. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Phạm vi và nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định như thế nào? Có văn bản nào quy định về vấn đề này không? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn!

(09077***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phạm vi và nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam được quy định tại Điều 6 Quyết định 742/QĐ-BHXH năm 2015 về Quy chế hoạt động kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

   1. Phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ

   a) Kiểm toán các hoạt động quản lý thu - chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý đầu tư quỹ BHXH, quỹ BHYT, quỹ BHTN.

   b) Kiểm toán các dự án, đầu tư xây dựng cơ bản.

   c) Kiểm toán việc quản lý và sử dụng kinh phí chi hoạt động bộ máy.

   2. Nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ

   a) Kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính: Kiểm tra và xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp pháp của số liệu, tài liệu kế toán và báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị được kiểm toán.

   b) Kiểm toán tuân thủ: Kiểm tra tính tuân thủ, chấp hành luật pháp, chính sách, chế độ tài chính, kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; việc chấp hành nội quy, quy định, quy chế của Ngành đối với đơn vị được kiểm toán.

   c) Kiểm toán hoạt động: Đánh giá tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ Ngành đã giao; đánh giá tính kinh tế, hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, chi quản lý bộ máy, việc trích lập và sử dụng các quỹ tại đơn vị; đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, các nguồn kinh phí khác và tài sản trong toàn Ngành.

   Trên đây là nội dung quy định về phạm vi và nội dung hoạt động của kiểm toán nội bộ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 742/QĐ-BHXH năm 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn