Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Ngày hỏi:04/12/2014
Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có được gạch xoá không? Công ty chúng tôi có nhận thu hộ cho một công ty khác, chúng tôi xuất hoá đơn và thu hộ. Do hoá đơn ghi tên công ty chúng tôi nên chúng tôi có được ghi nhận doanh thu và kê thuế gtgt không? nếu không thì chúng tôi phải xử lý như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm từ quý cục thuế. Tôi xin chân thành cảm ơn

  Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Bình Phước tư vấn như sau:

  • Căn cứ khoản 4, Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (mẫu số 5.4 và 5.5 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

   Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 16Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính, quy định:

   “Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo”.

   Căn cứ điểm d, khoản 7, Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, quy định về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

   “Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh”.

   Căn cứ các quy định trên, qua nội dung câu hỏi.

   1. Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ nói riêng và các loại hóa đơn, các loại chứng từ khác được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn nói chung không được gạch xóa.

   2. Công ty không phải kê khai doanh thu, tính nộp thuế GTGT đối với khoản thu hộ Công ty khác (việc thu hộ trên phải được quy định cụ thể trong các hồ sơ, tài liệu như hợp đồng kinh tế, giấy ủy quyền…). Công ty bạn xuất hoá đơn về việc thu hộ cho Công ty khác là không đúng quy định, bạn phải thực hiện thu hồi hoá đơn đã xuất.

   Chào bạn!


  Nguồn:

  Cục Thuế Bình Phước
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn