Phụ cấp của kế toán trường học

Tôi là kế toán trường học hưởng lương bậc 2, ngạch kế toán viên (06a.031) và đã có chứng chỉ kế toán trưởng năm 2014. Xin hỏi Tòa soạn: Tôi có được hưởng mức phụ cấp kế toán trưởng 0,2 theo Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV không? - Lê Ngọc Hân (lengochan***@gmail.com)

  Nội dung này được Báo Giáo dục và Thời đại tư vấn như sau:

  • Điều 4, 5 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng như sau:

   * Tiêu chuẩn bổ nhiệm kế toán trưởng

   - Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ chính sách, chế độ kinh tế, tài chính và pháp luật của Nhà nước.

   - Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đối với đơn vị kế toán cấp Trung ương và cấp tỉnh, người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên; đơn vị kế toán ở cấp khác phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên.

   - Về thời gian công tác thực tế làm kế toán:

   + Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 2 năm trở lên.

   + Đối với những người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ về kế toán trung cấp hoặc cao đẳng phải có thời gian công tác thực tế về kế toán từ 3 năm trở lên.

   * Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng:

   - Có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư liên tịch này.

   - Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành.

   - Không thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

   Còn tại Khoản 2, Điều 48 Luật Kế toán năm 2003 quy định: Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị kế toán chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng.

   Như vậy, nếu trường học nơi bạn đang công tác là đơn vị kế toán thì phải bổ nhiệm kế toán trưởng khi có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định hiện hành.

   Thủ tục, thời hạn bổ nhiệm kế toán trưởng thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư liên tịch 163/2013/TTLT-BTC-BNV.

   Khi được bổ nhiệm kế toán trường thì sẽ bạn được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc là 0,2 so với mức lương cơ sở (áp dụng theo Điều 15 Thông tư trên).


  Nguồn:

  Báo Giáo dục & Thời đại
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn