Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu Tài khoản 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL

Ngày hỏi:14/11/2019

Cho tôi hỏi phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu Tài khoản 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 4 Điều 5 Thông tư 76/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu Tài khoản 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL:

   a) TSHTGT- TL tăng do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao quản lý. Căn cứ hồ sơ của tài sản nhận bàn giao và các văn bản liên quan, ghi:

   Nợ TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá)

   Có TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Có TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL.

   b) TSHTGT- TL tăng do nhận điều chuyển từ đơn vị khác, căn cứ hồ sơ của tài sản điều chuyển và quyết định điều chuyển, ghi:

   Nợ TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá)

   Có TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế)

   Có TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL (Giá trị còn lại).

   c) Tính và phản ánh giá trị hao mòn của TSHTGT- TL, căn cứ vào Bảng tính hao mòn TSHTGT- TL, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL

   Có TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL.

   d) Kế toán đánh giá lại TSHTGT- TL:

   - Trường hợp nguyên giá TSHTGT- TL điều chỉnh tăng, ghi:

   Nợ TK 216- TSHTGT- TL (Số chênh lệch tăng nguyên giá)

   Có TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL

   Có TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL

   - Trường hợp nguyên giá TSHTGT- TL điều chỉnh giảm, ghi:

   Nợ TK 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL

   Có TK 216- TSHTGT- TL

   * Các cơ quan, đơn vị được bổ sung các TK chi tiết cho các TK quy định tại Điều 3, 4, 5 Thông tư này theo yêu cầu quản lý.

   Trên đây là quy định về phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu Tài khoản 467- Nguồn kinh phí đã hình thành TSHTGT- TL.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn