Phương pháp hoạch toán kế toán tài sản hạ tầng giao thông thủy lợi phát hiện thiếu khi kiểm kê

Ngày hỏi:12/11/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu các quy định về kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi. Cho tôi hỏi phương pháp hoạch toán kế toán tài sản hạ tầng giao thông thủy lợi phát hiện thiếu khi kiểm kê được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 3 Thông tư 76/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì phương pháp kế toán giảm TSHTGT- TL:

   - Trong trường hợp TSHTGT- TL phát hiện thiếu, trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSHTGT- TL:

   Phản ánh giá trị còn lại của TSHTGT- TL bị thiếu, mất phải thu hồi, ghi:

   Nợ TK 138- Phải thu khác (Giá trị còn lại)

   Nợ TK 218- Hao mòn TSHTGT- TL (Giá trị hao mòn lũy kế).

   Có TK 216- TSHTGT- TL (Nguyên giá).

   Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp cụ thể:

   + Nếu cho phép xóa bỏ thiệt hại do thiếu, mất tài sản, ghi:

   Nợ TK có liên quan (Tùy theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền)

   Có TK 138- Phải thu khác.

   + Nếu quyết định doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại, khi thu tiền bồi thường ghi:

   Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền)

   Có TK 138- Phải thu khác.

   + Số tiền thu bồi thường theo quyết định xử lý phải nộp NSNN, ghi:

   Nợ TK 138- Phải thu khác

   Có TK 333- Các khoản phải nộp NN (Đối với đơn vị HCSN), hoặc

   Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp NN (Đối với doanh nghiệp)

   Trên đây là quy định về phương pháp hoạch toán kế toán tài sản hạ tầng giao thông thủy lợi phát hiện thiếu khi kiểm kê.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn