Quan hệ công tác của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:19/12/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về Kiểm toán nhà nước về lĩnh vực quốc phòng. Theo tôi được biết hoạt động kiểm toán nhằm quản lý việc sử dụng tài chính, tài sản công, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng. Anh chị cho tôi hỏi quan hệ công tác của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ công tác của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 8 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định quan hệ công tác của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia như sau:

   - Kiểm toán trưởng thông tin kịp thời cho các Phó kiểm toán trưởng về các chủ trương của KTNN liên quan đến lĩnh vực của đơn vị; chỉ đạo sự phối hợp giữa các Phó kiểm toán trưởng theo chương trình, kế hoạch làm việc, thủ tục, quy trình giải quyết công việc của KTNN, KTNN CNIa và phân công Phó kiểm toán trưởng giải quyết các công việc đột xuất phát sinh. Trường hợp cần thiết, Kiểm toán trưởng sẽ trực tiếp giải quyết các công việc trong phạm vi đã phân công cho Phó kiểm toán trưởng. Khi thực hiện công tác cán bộ đối với từng phòng, Kiểm toán trưởng tham khảo ý kiến của Phó kiểm toán trưởng trực tiếp phụ trách phòng đó;

   - Phó kiểm toán trưởng chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng về việc giải quyết công việc thuộc lĩnh vực được phân công. Khi Kiểm toán trưởng điều chỉnh sự phân công giữa các Phó kiểm toán trưởng thì các Phó kiểm toán trưởng bàn giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan cho nhau và báo cáo Kiểm toán trưởng;

   - Các Phó kiểm toán trưởng phối hợp trong công tác và thông tin kịp thời về việc giải quyết các công việc được phân công. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do Phó kiểm toán trưởng khác phụ trách thì Phó kiểm toán trưởng chủ trì có trách nhiệm chủ động phối hợp với Phó kiểm toán trưởng đó để giải quyết; trường hợp còn có ý kiến khác nhau thì báo cáo Kiểm toán trưởng xem xét, quyết định.

   Trên đây là quy định về quan hệ công tác của Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn