Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN CNIa với các Trưởng phòng

Ngày hỏi:19/12/2018

Theo tôi được biết hoạt động kiểm toán nhằm quản lý việc sử dụng tài chính, tài sản công, giúp tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng. Tôi đang tìm hiểu các quy định về Kiểm toán nhà nước về lĩnh vực quốc phòng. Anh chị cho tôi hỏi quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN CNIa với các Trưởng phòng được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN CNIa với các Trưởng phòng như sau:

   - Định kỳ 06 tháng một lần hoặc theo yêu cầu, Lãnh đạo KTNN CNIa làm việc với các Trưởng phòng theo lĩnh vực phụ trách và các bộ phận có liên quan;

   - Trưởng phòng chịu sự chỉ đạo, lãnh đạo của Kiểm toán trưởng và Phó kiểm toán trưởng phụ trách. Trong quá trình giải quyết công việc, trường hợp có ý kiến khác với ý kiến của Phó kiểm toán trưởng phụ trách phòng, Trưởng phòng phải chấp hành sự chỉ đạo của Phó kiểm toán trưởng nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và báo cáo Kiểm toán trưởng;

   - Trưởng phòng báo cáo kết quả công tác và đề xuất Lãnh đạo KTNN CNIa những vấn đề cần giải quyết, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác liên quan đến nhiệm vụ của phòng cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn;

   - Ngoài kế hoạch công tác, trong trường hợp cần thiết, Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng trực tiếp báo cáo Kiểm toán trưởng kết quả thực hiện nhiệm vụ và các vấn đề có liên quan.

   Trên đây là quy định về quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN CNIa với các Trưởng phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn