Quan hệ giữa Lãnh đạo kiểm toán nhà nước với Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:25/08/2017

Quan hệ giữa Lãnh đạo kiểm toán nhà nước với Ban cán sự Đảng kiểm toán nhà nước, Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Chào các anh/chị trong Ban biên tập Thư Ký Luật. Em tên là Anh Khang, em đang là sinh viên năm cuối Học viện hành chính quốc gia. Để hoàn thành bài báo cáo tốt nghiệp của mình, em có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp em, cụ thể là quan hệ giữa Lãnh đạo kiểm toán nhà nước với Ban cán sự Đảng kiểm toán nhà nước, Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Em mong Ban biên tập có thể tư vấn giúp em. Em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (a_khan***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quan hệ giữa Lãnh đạo kiểm toán nhà nước với Ban cán sự Đảng, Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của Kiểm toán nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Quan hệ giữa Lãnh đạo kiểm toán nhà nước với Ban cán sự Đảng kiểm toán nhà nước, Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 11 và Điều 12 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1278/QĐ-KTNN năm 2016 như sau:

   Điều 11. Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN với Ban cán sự Đảng KTNN

   Quan hệ công tác giữa Lãnh đạo KTNN với Ban cán sự Đảng KTNN thực hiện theo quy định của Trung ương Đảng và Quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng KTNN.

   Điều 12. Quan hệ giữa Lãnh đạo KTNN với Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN

   1. Quan hệ giữa Lãnh đạo KTNN với Đảng ủy KTNN thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước.

   2. Quan hệ giữa lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội trong cơ quan Kiểm toán Nhà nước

   a) Hàng năm, Lãnh đạo KTNN làm việc với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội của KTNN để bàn bạc, trao đổi những biện pháp giải quyết kiến nghị của đoàn viên, hội viên và lắng nghe ý kiến đóng góp của các tổ chức, đoàn thể về hoạt động của KTNN.

   b) Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội thuộc KTNN được mời tham dự các cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo KTNN chủ trì có nội dung liên quan đến hoạt động, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên.

   c) Tổng KTNN tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức trên hoạt động có hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN; tham khảo ý kiến của các tổ chức trước khi quyết định các vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên.

   Trên đây là nội dung quy định về quan hệ giữa Lãnh đạo kiểm toán nhà nước với Ban cán sự Đảng kiểm toán nhà nước, Đảng ủy và các tổ chức chính trị - xã hội của kiểm toán nhà nước. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 1278/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn