Quản lý nhà nước về kế toán được quy định thế nào?

Ngày hỏi:01/01/2017

Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hương Phi. Tôi đang làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Ban biên tập có thể tư vấn giúp tôi tư vấn về quản lý nhà nước về kế toán được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định về điều đó? Mong nhận được sự giúp đỡ từ Ban biên tập. Xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý nhà nước về kế toán được quy định tại Điều 71 Luật kế toán 2015 như sau:

   Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về kế toán.

   Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về kế toán, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

   - Xây dựng, trình Chính phủ quyết định chiến lược, chính sách phát triển kế toán;

   - Xây dựng, trình Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về kế toán;

   - Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán; đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

   - Quy định việc thi, cấp, thu hồi và quản lý chứng chỉ kế toán viên;

   - Kiểm tra kế toán; kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán; giám sát việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán;

   - Quy định việc cập nhật kiến thức cho kế toán viên hành nghề;

   - Tổ chức và quản lý công tác nghiên cứu khoa học về kế toán và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán;

   - Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kế toán;

   - Hợp tác quốc tế về kế toán.

   Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện quản lý nhà nước về kế toán trong ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

   Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm quản lý nhà nước về kế toán tại địa phương.

   Trên đây là quy định về quản lý nhà nước về kế toán. Để hiểu rõ hơn bạn nên tham khảo Luật kế toán 2015.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn