Quản lý và sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Ngày hỏi:30/11/2018

Chào anh chị, theo tôi được biết đối với cán bộ, công chức Kiểm toán nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra sẽ được cấp thẻ thanh tra. Tôi có chút thắc mong anh chị giúp đỡ, anh chị cho tôi hỏi việc Quản lý và sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 10 Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1852/QĐ-KTNN quy định về quản lý và sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước như sau:

   - Tổng Kiểm toán nhà nước thống nhất quản lý thẻ Thanh tra trong hệ thống tổ chức Kiểm toán nhà nước theo quy định của pháp luật.

   - Vụ Tổ chức cán bộ

   + Kiểm tra hồ sơ và trình Tổng Kiểm toán nhà nước danh sách những người được cấp mới, đổi hoặc cấp lại thẻ Thanh tra;

   + Quản lý, sử dụng phôi thẻ Thanh tra; theo dõi, lưu giữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc cấp mới, đổi, cấp lại thẻ Thanh tra và thẻ Thanh tra bị thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng theo quy định của pháp luật;

   + Tổ chức việc cấp mới, đổi và cấp lại thẻ Thanh tra;

   + Thực hiện lưu giữ thẻ Thanh tra bị thu hồi theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 9 của Quy định này.

   - Chánh Thanh tra Kiểm toán nhà nước có trách nhiệm:

   + Xem xét, tổng hợp danh sách, gửi văn bản đề nghị với Tổng Kiểm toán nhà nước việc cấp mới, cấp lại, đổi thẻ Thanh tra; thu hồi thẻ Thanh tra đối với Thanh tra viên thuộc đơn vị quản lý;

   + Theo dõi, kiểm tra, giám sát và quản lý việc sử dụng thẻ Thanh tra của Thanh tra viên thuộc thẩm quyền quản lý và kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước các trường hợp Thanh tra viên vi phạm quy định về chế độ sử dụng thẻ Thanh tra của Kiểm toán nhà nước;

   + Tổ chức phát thẻ Thanh tra cho Thanh tra viên được Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định cấp mới, đổi và cấp lại thẻ Thanh tra; khi nhận thẻ Thanh tra, người được nhận thẻ Thanh tra phải ký nhận vào sổ lưu của Kiểm toán nhà nước;

   + Thực hiện thu hồi thẻ Thanh tra theo Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước và nộp về Vụ Tổ chức cán bộ theo quy định tại Điều 9 của Quy định này.

   Trên đây là quy định về quản lý và sử dụng thẻ Thanh tra Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn