Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:26/01/2019

Tìm hiểu quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán Nhà nước. Có thắc mắc sau mong nhận phản hồi. Cụ thể:  Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ kiểm toán nhà nước
   (ảnh minh họa)
  • Quản lý việc sử dụng tài liệu lưu trữ kiểm toán nhà nước quy định tại Điều 39 Quyết định 2175/QĐ-KTNN năm 2014 Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Kiểm toán Nhà nước, cụ thể như sau:

   1.Văn phòng Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng của các Kiểm toán Nhà nước khu vực, đơn vị sự nghiệp có trách nhiệm ban hành nội quy khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ và nội quy phòng đọc của Kiểm toán Nhà nước, của đơn vị, cụ thể:

   - Thời gian phục vụ người khai thác, sử dụng tài liệu;

   - Các giấy tờ người khai thác, sử dụng tài liệu cần xuất trình khi đến khai thác tài liệu;

   - Những vật dụng được và không được mang vào phòng đọc;

   - Quy định người khai thác, sử dụng tài liệu phải chấp hành và thực hiện các thủ tục nghiên cứu và khai thác tài liệu và các quy định có liên quan trong Nội quy ra, vào cơ quan; Quy định về sử dụng tài liệu; Quy định về phòng chống cháy nổ của cơ quan;

   - Người khai thác, sử dụng tài liệu không được tự ý sao, chụp tài liệu, dữ liệu thông tin trong công cụ tra cứu khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền.

   2. Công chức, viên chức lưu trữ phải lập các loại sổ nhập, theo dõi việc khai thác, sử dụng tài liệu; phục vụ kịp thời, đúng đối tượng và theo đúng yêu cầu khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn