Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại Quảng Nam được sử dụng làm gì?

Ngày hỏi:15/10/2019

Tôi nghe nói tỉnh Quảng Nam mới ban quy định về Quỹ đền ơn đáp nghĩa, vậy cho tôi hỏi Quỹ đền ơn đáp nghĩa này được sử dụng làm gì? Cho những mục đích nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quỹ đền ơn đáp nghĩa tại Quảng Nam được sử dụng làm gì?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 8 Quyết định 16/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam có hiệu lực ngày 21/10/2019 quy định nội dung sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thực hiện theo quy định tại Điều 9, Chương III Điều lệ Quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ban hành kèm theo Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28/4/2006 của Chính phủ; cụ thể:

   - Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ.

   - Tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sỹ.

   - Giúp đỡ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

   - Thăm hỏi, hỗ trợ người có công với cách mạng hoặc thân nhân của họ khi ốm đau, khám, chữa bệnh và khi qua đời mà gia đình gặp khó khăn.

   - Hỗ trợ cho các địa phương cấp huyện, xã, phường, thị trấn có nhiều đối tượng thuộc diện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng mà nguồn vận động ủng hộ thấp .

   - Chi quản lý hành chính

   + Quỹ được trích tối đa 5% (năm phần trăm) trên tổng số thu hàng năm của quỹ đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” để chi cho công tác quản lý Quỹ.

   + Nội dung chi quản lý Quỹ

   Chi trả tiền lương, tiền công cho người lao động được Ban Quản lý Quỹ ký kết hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của Quỹ.

   Chi cho công tác tuyên truyền, vận động đóng góp Quỹ.

   Chi cho công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Quỹ.

   Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác vận động đóng góp, quản lý Quỹ.

   Các khoản chi khác có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành Quỹ.

   + Mức chi quản lý Quỹ

   Thực hiện theo chế độ, định mức chi hiện hành của Nhà nước.

   => Trên đây là các nội dung công việc và các mục tiêu mà sẽ sử dụng quỹ đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Quảng Nam.

   Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn