Quy định mới về hóa đơn trong năm 2016?

Ngày hỏi:26/01/2016
“Thông thường, mỗi năm đều có quy định mới về hóa đơn được ban hành, vậy cho hỏi trong năm 2016 sẽ có quy định mới nào về hóa đơn? Sẽ áp dụng những văn bản nào trong lĩnh vực hóa đơn?”

  Nội dung này được Luật gia Lê Thương tư vấn như sau:

  • Quy định mới về hóa đơn trong năm 2016?
   (ảnh minh họa)
  • Trong những ngày đầu năm 2016, chưa có một văn bản quy phạm pháp luật nào về hóa đơn được ban hành. Bởi vậy, trong năm 2016, anh có thể tham khảo các văn bản về hóa đơn nêu sau để áp dụng cho đúng:

   - Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

   - Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế.

   - Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.


  Nguồn:

  THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn