Quy định về căn cứ kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:25/09/2021

Liên quan đến quy định về hoạt động kiểm toán. Cho hỏi: Căn cứ kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước được quy định ra sao? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ kiểm soát chất lượng kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 6 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Luật KTNN và các quy định pháp luật khác có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

   - Hệ thống chuẩn mực KTNN; Quy trình kiểm toán của KTNN; các hướng dẫn kiểm toán; danh mục hồ sơ kiểm toán, hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn KTNN; Quy tắc ứng xử của KTVNN; các quy định khác của KTNN liên quan đến hoạt động của Đoàn KTNN.

   - Các tài liệu, hồ sơ, giấy tờ làm việc, bằng chứng kiểm toán theo danh mục hồ sơ kiểm toán và các tài liệu khác có liên quan đến nội dung kiểm soát phù hợp với thời điểm kiểm soát.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn