Quy định về chứng từ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi

Ngày hỏi:14/11/2019

Xin chào, Cho tôi hỏi quy định về chứng từ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về chứng từ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định Điều 6 Thông tư 76/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì quy định về chứng từ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi:

   1. Các đơn vị thực hiện hạch toán TSHTGT- TL sử dụng các chứng từ kế toán sau để hạch toán TSHTGT- TL:

   - Biên bản kiểm kê TSHTGT- TL (Mẫu số C60-HD);

   - Bảng tính hao mòn TSHTGT- TL (Mẫu số C61-HD).

   2. Mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán tại khoản 1 Điều này được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

   3. Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy định tại Phụ lục số 01, các đơn vị lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

   Trên đây là quy định về chứng từ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn