Quy định về kiểm kê tài sản của đơn vị kế toán

Ngày hỏi:19/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định nhiệm vụ của kế toán về kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp. Anh chị cho tôi biết theo quy định kiểm kê tài sản được thực hiện trong những trường hợp nào? Mức phạt đối với vi phạm quy định về kiểm kê tài sản? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

   Tại Khoản 2 Điều 40 Luật kế toán 2015 quy định đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau đây:

   - Cuối kỳ kế toán năm;

   - Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, cho thuê;

   - Đơn vị kế toán được chuyển đổi loại hình hoặc hình thức sở hữu;

   - Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;

   - Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

   Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch, kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

   Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

   Theo quy định tại Điều 16 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán như sau:

   "1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

   a) Không lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê hoặc báo cáo kết quả kiểm kê không có đầy đủ chữ ký theo quy định;

   b) Không phản ảnh số chênh lệch và kết quả xử lý số chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán.

   2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định."

   Trên đây là nội dung quy định về kiểm kê tài sản của đơn vị kế toán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm kê tài sản
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn