Quy định về nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước?

Ngày hỏi:23/11/2021

Quy định về nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước là như thế nào? Mong sớm nhận phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán của kiểm toán nhà nước?
   (ảnh minh họa)
  • Nguyên tắc kiểm soát chất lượng kiểm toán được quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1694/QĐ-KTNN năm 2020, như sau:

   - Tuân thủ pháp luật, Luật KTNN, quy trình, chuẩn mực KTNN và các quy định của KTNN.

   - Kiểm soát thường xuyên, liên tục toàn bộ hoạt động kiểm toán đối với các cuộc kiểm toán trong mỗi giai đoạn, mỗi bước công việc nhằm đảm bảo mọi hoạt động kiểm toán đều được kiểm tra, soát xét về chất lượng.

   - Việc tổ chức, triển khai công tác kiểm soát chất lượng kiểm toán của cấp Kiểm toán trưởng và cấp Tổng KTNN có thể áp dụng kết hợp các hình thức kiểm soát chất lượng kiểm toán nêu tại Khoản 4 Điều 3 được quy định đối với từng cấp kiểm soát, cho phù hợp với yêu cầu quản lý, tính chất của cuộc kiểm toán.

   - Đảm bảo trung thực, khách quan, kịp thời.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn