Quy định về sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi

Ngày hỏi:14/11/2019

Cho tôi hỏi, chứng từ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi được quy định như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định Điều 7 Thông tư 76/2019/TT-BTC (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì quy định về sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi:

   1. Các đơn vị mở sổ tài sản hạ tầng giao thông, thủy lợi để hạch toán và theo dõi TSHTGT- TL.

   2. Mẫu sổ, giải thích nội dung và phương pháp ghi sổ kế toán tại khoản 1 Điều này được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

   Trên đây là quy định về sổ kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn