Quy định về tổ chức các hội nghị quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:30/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về quy hoạch cán bộ của cơ quan kiểm toán nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi Quy định về tổ chức các hội nghị quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 8 Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 2035/QĐ-KTNN quy định về tổ chức các hội nghị quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước như sau:

   - Hội nghị chỉ được tiến hành khi có tối thiểu 2/3 cán bộ, công chức thuộc thành phần tham gia dự họp có mặt. Trường hợp cán bộ, công chức thuộc thành phần tham gia dự họp vắng mặt thì không được phép ủy quyền cho người khác dự họp thay.

   - Đối với các hội nghị có cùng thành phần tham gia thì trong cùng hội nghị có thể triển khai nội dung, thủ tục quy hoạch cho nhiều chức danh quy hoạch.

   - Trước khi vào hội nghị, chủ trì hội nghị chỉ định một trong số các thành viên tham gia dự họp làm thư ký của Hội nghị.

   - Nội dung, kết quả hội nghị phải được lập thành biên bản.

   Trên đây quy định về quy định về tổ chức các hội nghị quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn