Quy định về tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:30/11/2018

Theo tôi được biết là Kiểm toán nhà nước vừa ban hành văn bản về quy hoạch cán bộ, công chức trong cơ quan kiểm toán nhà nước. Anh chị cho tôi hỏi quy định về tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn rất nhiều.

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 9 Quy định quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 2035/QĐ-KTNNquy định về tổ chức các hội nghị quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước như sau:

   - Trường hợp một người tham gia nhiều vị trí thuộc thành phần tham gia dự họp thì khi bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch chỉ bỏ một phiếu.

   - Khi thực hiện lấy phiếu giới thiệu quy hoạch theo phương thức bỏ phiếu kín, phải thành lập Tổ Kiểm phiếu. Tổ Kiểm phiếu do người chủ trì đề xuất và phải được hội nghị thông qua (theo phương thức giơ tay).

   - Kết quả lấy phiếu giới thiệu quy hoạch được công bố công khai tại các hội nghị.

   Trên đây quy định về tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch trong cơ quan Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn