Quy định về việc cấp mã số hóa đơn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Ngày hỏi:06/11/2018

Xin cho hỏi trong trường hợp các tổ chức cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì phải có mã hóa đơn tương ứng. Vậy có thể cho tôi biết theo quy định mới nhất hiện nay thì việc cấp mã số hóa đơn trong trường hợp này được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về việc cấp mã số hóa đơn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định mới nhất hiện nay thì hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

   Trong đó, mã số hóa đơn của hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được cấp theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử.

   Theo đó, theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì việc cấp mã số hóa đơn cho tổ chức, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được quy định như sau:

   a) Hóa đơn được cơ quan thuế cấp mã phải đảm bảo:

   - Đúng thông tin đăng ký theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.

   - Đúng định dạng về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

   - Đầy đủ nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.

   - Không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

   b) Hệ thống cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động thực hiện cấp mã hóa đơn và gửi trả kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn