Quy định về việc ký văn bản của KTNN chuyên ngành Ia

Ngày hỏi:25/12/2018

Theo tôi được biết kiểm toán nhà nước chuyên ngành Ia thực hiện kiểm toán tài chính, các hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì việc ký văn bản của KTNN chuyên ngành Ia được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 16 Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ia ban hành kèm theo Quyết định 1561/QĐ-KTNN năm 2018, quy định về việc ký văn bản của KTNN chuyên ngành Ia như sau:

   1. Kiểm toán trưởng có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của KTNN CNIa, trực tiếp ký các văn bản sau:

   - Văn bản theo phân cấp của Tổng Kiểm toán nhà nước;

   - Văn bản trình lãnh đạo KTNN;

   - Văn bản gửi đồng thời các Lãnh đạo KTNN;

   - Văn bản ký thừa lệnh Tổng Kiểm toán nhà nước;

   - Văn bản về công tác tổ chức, cán bộ;

   - Các văn bản khác Kiểm toán trưởng thấy cần thiết.

   2. Phó kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng giao ký thay các văn bản sau:

   - Văn bản xử lý các vấn đề cụ thể phát sinh theo lĩnh vực được Kiểm toán trưởng phân công phụ trách;

   - Khi Kiểm toán trưởng vắng mặt, Phó kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng uỷ quyền điều hành công việc của KTNN CNIa ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Kiểm toán trưởng.

   Trên đây là quy định về việc ký văn bản của KTNN chuyên ngành Ia.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn