Quy định về việc ký văn bản của KTNN Chuyên ngành VII

Ngày hỏi:15/02/2019

Xin chào, tôi đang tìm hiểu về quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành VII. Anh chị cho tôi hỏi quy định về việc ký văn bản của KTNN Chuyên ngành VII được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 17 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước Chuyên ngành VII ban hành kèm theo Quyết định 31/QĐ-KTNN năm 2019 quy định về việc ký văn bản như sau:

   1. Kiểm toán trưởng có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của KTNN Chuyên ngành VII, trực tiếp ký các văn bản sau:

   - Văn bản theo phân cấp của Tổng KTNN;

   - Văn bản trình lãnh đạo KTNN;

   - Văn bản ký thừa lệnh Tổng KTNN;

   - Văn bản về công tác tổ chức, cán bộ của KTNN Chuyên ngành VII;

   - Các văn bản khác Kiểm toán trưởng thấy cần thiết.

   2. Phó Kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng giao ký thay các văn bản sau:

   - Văn bản xử lý các vấn đề cụ thể phát sinh theo lĩnh vực được Kiểm toán trưởng phân công phụ trách;

   - Khi Kiểm toán trưởng vắng mặt, Phó Kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng uỷ quyền điều hành công việc của KTNN Chuyên ngành VIIký các văn bản thuộc thẩm quyền của Kiểm toán trưởng.

   Trên đây là quy định về việc ký văn bản của KTNN Chuyên ngành VII.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn