Quy trình văn bản đến Kiểm toán nhà nước

Ngày hỏi:18/10/2019

Xin chào, cho tôi hỏi theo quy định hiện nay thì quy trình văn bản đến Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào? Xin giải giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định 1522/QĐ-KTNN năm 2017 thì quy trình văn bản đến Kiểm toán nhà nước như sau:

   a) Sơ đồ quy trình

   b) Mô tả quy trình

   Bước 1. Văn bản đến KTNN, văn thư KTNN tiếp nhận văn bản bao gồm: vào sổ, cập nhật thông tin văn bản, tùy theo tính chất sẽ quét văn bản vào Phần mềm.

   Bước 2. Văn thư KTNN luân chuyển văn bản theo một trong các cách như sau:

   - Trình lãnh đạo Văn phòng KTNN xin ý kiến xử lý văn bản (luồng 1).

   - Hoặc trình lãnh đạo KTNN qua Phòng Thư ký - Tổng hợp (luồng 1a) đối với những văn bản đã có quy định, phân công giải quyết hoặc văn bản gửi cho lãnh đạo KTNN. Văn bản trình lãnh đạo KTNN được gửi song song cả văn bản giấy và văn bản điện tử. Bộ phận tổng hợp/văn thư thuộc Phòng Thư ký - Tổng hợp nhập ý kiến chỉ đạo lên Phần mềm và chuyển đến các cá nhân, tổ chức liên quan theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN trên văn bản giấy.

   - Hoặc chuyển thẳng đến đơn vị trực tiếp xử lý (luồng 1b) đối với những văn bản chuyển cả bì, văn bản nêu rõ đơn vị tiếp nhận...

   Bước 3. Lãnh đạo Văn phòng KTNN xử lý văn bản theo một trong các cách sau:

   - Lãnh đạo Văn phòng KTNN cho ý kiến giải quyết và chuyển lại văn thư KTNN phân phối văn bản theo ý kiến chỉ đạo (đường trả luồng 1);

   - Đối với văn bản cần xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo KTNN, lãnh đạo Văn phòng trình lãnh đạo KTNN xin ý kiến chỉ đạo qua thư ký lãnh đạo KTNN (luồng 2a). Việc trình lãnh đạo KTNN được thực hiện song song cả văn bản giấy và thông qua Phần mềm.

   - Lãnh đạo Văn phòng KTNN có thể chuyển trực tiếp văn bản đến đơn vị thuộc KTNN qua văn thư đơn vị (luồng 2b);

   Bước 4. Đối với văn bản đến trình lãnh đạo KTNN (luồng 1a, luồng 2a), sau khi lãnh đạo KTNN bút phê cho ý kiến chỉ đạo trên văn bản giấy, Thư ký - Tổng hợp nhập ý kiến lên Phần mềm và chuyển đến các đơn vị (qua văn thư đơn vị) theo nội dung ý kiến chỉ đạo.

   Trên đây là quy định về quy trình văn bản đến Kiểm toán nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn