Quyền của Kiểm toán nhà nước trong hoạt động khiếu nại kiểm toán

Ngày hỏi:23/10/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Tú Anh, tìm hiểu quy định của pháp luật về việc giải quyết khiếu nại kiểm toán, có thắc mắc sau tôi mong sớm phản hồi, cụ thể: Quyền của Kiểm toán nhà nước trong hoạt động khiếu nại kiểm toán được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền của Kiểm toán nhà nước trong hoạt động khiếu nại kiểm toán quy định tại Khoản 1 Điều 18 Quyết định 03/2016/QÐ-KTNN Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Yêu cầu người khiếu nại, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở giải quyết khiếu nại;

   - Quyết định áp dụng, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp theo quy định;

   - Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia giải quyết;

   - Trưng cầu giám định chuyên môn khi cần thiết theo quy định của Luật Kiểm toán nhà nước;

   - Thành lập Hội đồng kiểm toán để tham khảo ý kiến của Hội đồng kiểm toán theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Kiểm toán nhà nước khi xét thấy cần thiết (Mẫu số 13/KN).

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn