Quyền hạn của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán

Ngày hỏi:27/07/2018

Quyền hạn của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán được quy định như thế nào?  Chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Thương đang tìm hiểu kiểm soát chất lượng kiểm toán của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán. Có thắc mắc tôi muốn nhờ ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể là: Quyền hạn của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn! 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền hạn của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán quy định tại Khoản 2 Điều 55 Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016 Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành, cụ thể như sau:

   - Yêu cầu Trưởng Đoàn KTNN, các Tổ trưởng Tổ kiểm toán, thành viên Đoàn KTNN, tổ chức và cá nhân liên quan trong đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu, hồ sơ, giải trình, làm rõ các vấn đề liên quan đến nội dung, phạm vi kiểm soát chất lượng kiểm toán.

   - Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán trực tiếp với Đoàn KTNN của KTNN chuyên ngành, khu vực được quyền tham dự hội nghị công bố quyết định kiểm toán, thông qua biên bản kiểm toán, thông qua BCKT với các đơn vị được lựa chọn kiểm toán trong cuộc kiểm toán theo quyết định của Kiểm toán trưởng.

   - Đề nghị Kiểm toán trưởng chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện các ý kiến kiểm soát của Tổ kiểm soát nêu trong báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán.

   - Kiến nghị Kiểm toán trưởng xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của KTNN đối với các thành viên Đoàn KTNN.

   - Đề nghị Kiểm toán trưởng làm rõ lý do thay đổi kết quả, ý kiến kiểm soát của Tổ kiểm soát trong báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán.

   - Tổ trưởng Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán có quyền đề nghị Kiểm toán trưởng đình chỉ và xử lý theo thẩm quyền đối với các thành viên Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán vi phạm Quy chế Kiểm soát chất lượng kiểm toán và các quy định khác của KTNN.

   - Thành viên Tổ kiểm soát chất lượng có quyền yêu cầu Tổ trưởng Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán làm rõ lý do thay đổi kết quả, ý kiến kiểm soát của mình trong báo cáo kiểm soát chất lượng kiểm toán.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về quyền hạn của Tổ kiểm soát chất lượng kiểm toán. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 558/QĐ-KTNN năm 2016.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn