Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp của kiểm toán viên được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/11/2016

Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp của kiểm toán viên được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Em tên là Lê Thanh Nhiên, quê ở Nghệ An. Em hiện đang là kiểm toán viên làm việc cho một công ty kiểm toán ở Hà Nội. Em thắc mắc mình có được tham gia tổ chức nghề nghiệp hay không? Xin Ban biên tập tư vấn giúp, chân thành cảm ơn (sđt: 016822****).

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp của kiểm toán viên đã được quy định cụ thể tại Điều 7 Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập.

   Theo đó, quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp của kiểm toán viên được quy định như sau:

   1. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán được quyền tham gia các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán.

   2. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán khi được giao trách nhiệm quản lý việc hành nghề của kiểm toán viên thì phải thiết lập quy chế quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Ngoài ra, Khoản 3 Phần 1 Thông tư 64/2004/TT-BTC cũng quy định cụ thể như sau:

   "3. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp
   3.1. Kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán được quyền tham gia các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán trong nước hoặc tổ chức nghề nghiệp quốc tế được phép hoạt động ở Việt Nam như Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA)…
   3.2. Mỗi kiểm toán viên hành nghề tham gia tổ chức nghề nghiệp là một hội viên cá nhân. Trường hợp công ty kiểm toán tham gia tổ chức nghề nghiệp với tư cách là hội viên tập thể thì phải cử người đại diện công ty tham gia.
   3.3. Chi phí tham gia tổ chức nghề nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp kiểm toán và phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Kiểm toán viên không đăng ký hành nghề trong doanh nghiệp kiểm toán phải tự chịu chi phí tham gia tổ chức nghề nghiệp."

   Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp của kiểm toán viên. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn, bạn có thể tham khảo quy định tại Nghị định 105/2004/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn